shopup.com
New
Duchess CM6102W - เครื่องชงกาแฟระบบแคปซูล CM6102W Duchess CM6102W - เครื่องชงกาแฟระบบแคปซูล CM6102W Duchess CM6102W - เครื่องชงกาแฟระบบแคปซูล CM6102W
หมวดหมู่สินค้า: CM6102
รหัส : CM6102W
จาก 5,390.00 บาท ลดทันที 2400 บาท
ราคา 2,990.00 บาท

20 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 312 ผู้ชม

เครื่องชงกาแฟแคปซูล CM6102W

 

วิธีการชงกาแฟ
     โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าช็อตและไฟไหม้
     1. เติมน้ำลงในแทงค์น้ำ ด้วยน้ำสะอาดที่สามารถดื่มกินได้
     2. วางถ้วยใต้ช่องที่กาแฟไหลออก
     3. เปิดฝาครอบที่ใส่แคปซูล โดยการหมุนและดึงฝาครอบออก
     4. ปิดฝาคาอบที่ไส่แคปซูล โดยการหมุนกลับเข้าที่เดิม
     5. กดปุ่ม On/ Off เพื่อเปิดเครื่อง
     6. กดปุ่ม Espresso หรือ Lungo coffee เมื่อไฟไม่กะพริบอีกครั้งกาแฟจะออกมา เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ
     7. เปิดฝาครอบที่ใส่แคปซูลออก โดยการหมุนและดีงฝาครอบออก แคปซูลทีใช้แล้าจะหล่นลงไปใน ถาดใส่เศษ แคปซูลที่ใช้แล้วโดยอัตโนมัติ

 

โปรแกรมสำหรับการ Espresso และ Lungo
          ท่านสามารถก้าหนดปริมาณของกาแฟ Espresso และ Lungo ได้ : กดปุ่มตังโปรแกรมของ Espresso หรือ Lungo ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีแล้วจึงปล่อย เมื่อปุ่มกาแฟ Espresso และ Lungo กะพริบอย่างรวดเร็ว(ประมาณ 2 ครั้งต่อวินาที) เครื่องจะเข้าสู่โหมดการตั้งค่าปริมาณกาแฟ เครื่องจะทำกาแฟอย่างต่อเนื่อง กดปุ่มตั้งโปรแกรมของ Espresso หรือ Lungo อีกครั้ง เมื่อได้ระดับปริมาณกาแฟที่ท่านต้องการ เครื่องจะบันทีกการตั้งค่าของท่านโอยอัตโนมัติ

 

การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น
      coffee พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เครื่องจะกลับสู่ค่าที่ตั้งปุ่ม Espresso และปุ่ม Lungoมาจากโรงงานผู้ผลิต

โหมดประหยัดพลังงาน และการสแตนด์บาย
   - โหมดปิดอัตโนมัติ : เครื่องจะเปลี่ยนเป็นโหมดปิดโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ไม่ได้ใช้งาน 9 นาที
   -  เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย โดยเมื่อไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 2 ชวโมง ท่านสามารถกดปุ่มใดๆ ก็ได้
   -  เพื่อกลับมาสู่โหมดการทำงานตามปกติ
   -  หากเกินกว่า 2 ชั่วโมง ท่านจะต้องเปิดเครื่องด้วยสวิทซ์ On/Off เท่านั้น

การทำความสะอาด
 ค่าเตือน
   - ห้ามใช้สารทำความสะอาดทีมีฤทธิ์กัดกร่อน หรือน้ำยาทาความสะอาดที่เป็นตัวทำละลายและห้ามทำความสะอาดโดยเครื่องล้างจาน
   ห้ามนำเครื่องหรือชิ้นส่วนของเครื่องรุ่มลงในน้ำ
  - ท้าความสะอาดช่องใส่กาแฟอย่างสม่ำเสมอ ด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ

ข้อควรปฏิบัติ
  - เติมน้ำลงในแทงค์น้ำ

  - วางภาชนะใต้ช่องที่กาแฟไหลออก

  - ท้าซ้ำตามขั้นตอน"วิธีการชงกาแฟ" โดยไม่ใส่แคปซูล จนเ.ว่าน้ำสะอาดจะไหลออกมา
  - เทน้ำออกจากถาดรองน้ำหยด และถาดใส่เศษ แคปซูลที่ใช้แล้ว

 การแก้ไขปัญหาเบื่องต้น
  - ไฟไม่ติดบนแผงควบคุม : เครื่องสู่โหมดปิดโดยอัตโนมัติ ให้กดสวิทซ์ On/Off
    ตรวจสอบแรงดันแหล่งจ่ายไฟภายในบ้าน, ปล้าไฟ หรือฟิวส์
  -ไม่มีกาแฟ, ไม่มีน้ำ : ตรวจสอบว่ามีน้ำอยู่ในแทงค์น้ำหรือไม่ ถ้าไม่มีน้ำให้เติมน้ำสะอาดที่สามารถดื่มได้
    ลงไปในแทงค์น้ำ
  - กาแฟไม่ร้อน : อุ่นเครื่องชงกาแฟให้ร้อนก่อน หรือถอดเครื่องออกในกรณีที่จาเป็น
  - แคปซูลไม่ปิดสนิท หรือเครื่องไม่เริมการกลั่น : ล้างภาชนะบรรจุแคปซูล แล้าตรวจดูว่าไม่มีเคปซูลตกค้างอยู่ภายในเครื่อง
  - มีการรั่วไหล หรือการไหลเวียนของกาแฟผิดปกติ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แทงค์น้ำถูกวางไว้อย่ากต้องทำความสะอาดถาดใส่เศษแคปซูลด้วยแปรง
  - เครื่องจะเปลี่ยนเป็นโหมดปิด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน เครื่องจะเข้าสูโหมดปิด หลังจา
  - เป็นเวลานานกว่า 9 นาที โปรดดูเพิ่มเติมที่ "การประหยัดพลังงาน"ใช้งาน

 

Engine by shopup.com